Parkrendezés
Parkrendezés
Százhalombatta Város Önkormányzatával kötött Közszolgáltatási szerződés alapján a SZÁKOM Nonprofit Kft. végzi  Százhalombatta területén az alábbi parkrendezési feladatokat: 
 
- az utakon, kiemelt szegélykő melletti vízelvezetők tisztítása és gyommentesítése
- egyéb gyommentesítési feladatok
- rácsos szerkezetű vízelvezető folyókák, kiemelt szegélyek, terep víznyelők tisztítása
- burkolt nyílt szelvényű csapadékvíz-elvezető árkok tisztítása, kaszálása