Köztisztaság
Százhalombatta város közigazgatási területén (28,06 km2) a SZÁKOM Nonprofit Kft-t látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat - Százhalombatta Város Önkormányzata megbízásából - ami 8.038 db háztartást érint. A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont háztartások száma: 8.038, melyből 630 üdülő és 3.040 családi ház. A  város területe öt gyűjtési körzetre van felosztva, melyek az alábbiak: Lakótelep, Dunafüred, Újtelep, Urbárium, Óváros. 
 
A vállalaton belül a Köztisztasági csoport foglalkozik településünk közterületeinek tisztántartásával, valamint a hulladék begyűjtésével. A csoport működteti, kezeli az önkormányzati tulajdonú városi kommunális hulladéklerakó telepet, ahol csak százhalombattai eredetű, nem veszélyes hulladék rakható le. A telepen a lerakásra kazettás módszert alkalmazunk, földtakarással.
 
A részleg tevékenysége kiterjed:
  • Lakossági és ipari (nem veszélyes) hulladék elszállítására, kukás és konténeres formában.
  • Polgármesteri Hivatal megrendelésére nyári időszakban az úttest-, járdaseprést, locsolást, konténerkörnyék, buszvárók takarítását, lomtalanítást, télen pedig a város területén az úttest- és járda síkosság-mentesítését végezzük.
Százhalombatta város területén a hulladék szállítására az Önkormányzat a SZÁKOM Nonprofit Kft-t jelölte meg szolgáltatóként. A részleg megfelelő minőségű, és mennyiségű gépparkkal rendelkezik feladatainak ellátásához.
 
Lakossági kommunális hulladék szállítása:
 
A lakossági kommunális hulladékot szolgáltatási szerződés alapján szállítjuk el a lakosságtól. A szerződések határozatlan időre kerülnek megkötésre. A szerződés tartalmának (névváltozás, elszállított hulladék mennyiségének megváltoztatása) módosítása a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó napjáig történhet. Kérjük a lakosságot, hogy a hulladékot a szerződésben foglaltak szerint helyezzék ki, mivel szúrópróbaszerűen ellenőrizzük a kihelyezés rendjét és a mennyiséget.
 
Szállítási napok:
  •  lakótelep: hétfő, szerda, péntek
  • családi házas övezet:
- téli időszakban (november 15-március 15-ig) csak kedden!
- nyári időszakban (március 15-november 15-ig) kedden és pénteken.
- pénteki szállítást azon ügyfeleink részére tudjuk biztosítani, akik heti kétszeri szállításra kötnek  
  vagy kötöttek szerződést!
 
Lomtalanítás 
 
A családi házas övezetben 2017-ben árpilis 20 - 23. között lesz.
 
Az idei évben is "házhoz menő" lomtalanítást végzünk a lakótelepen.
 
Az adott lépcsőház lomtalanítási időpontjait az illetékes közös képviselő határozza meg, egyeztetve a SZÁKOM Nonprofit Kft-vel. A lomtalanítást megrendelő közös képviselő értesíti az adott társasházban a lakókat a lomtalantás időpontjáról és rendjéről. A terveknek megfelelően az egyeztetett időpontban a SZÁKOM Nonprofit Kft. konténereket helyez ki a lomhulladék számára, melyeket folyamatosan ürít a hulladék mennyiségének fügvényében. 
 
A veszélyes hulladék begyűjtésének 2017.04.22-én 800-1800-ig a város két pontján, a Damjanich u. - Dunafüredi út kereszteződésében és a vasútállomásnál lévő régi betonüzem területén - Dobó I. u. - Városkapu út - történik. 
 
2015. január 1-től házhoz menő szelektív gyűjtés bevezetésre került. A kertesházi övezetben havi 1 X szállítjuk el a műanyag- és fém csomagolási hulladékot.
A szelektív gyűjtést a következő menetrend szerint  végezzük:
                           - minden hónap első csütörtöke:            Dunafüred bal oldal
                           - minden hónap második csütörtöke:    Dunafüred jobb oldal
                           - minden hónap harmadik csütörtöke:   Óváros
                           - minden hónap negyedik csütörtöke:    Újtelep, Urbárium.
A szállítás pontos időpontja megtalálható: itt
 
 
Ügyfélfogadás - ahol szerződés is köthető:
 
Cím: 2440 Százhalombatta, Hága L. u. 2.
Telefon: +36/23/354-000       123. mellék
Hétfőtől-péntekig: 06.00-14.00 óráig
Fax: +36/23/358-644
E-mail: szakom@szakom.hu
 
Jelenleg használt nettó díjaink:
 
  • Családi ház, illetve társasház szemétszállítási díj: 1.995,- Ft/m3
  • Közületi kommunális hulladékszállítás díj: 3.106,- Ft/m3
  • Közületi bio hulladék lerakójegy díj: 1.284,- Ft/m3
  • Tiszta föld, illetve humusz lerakási díja: 570,- Ft/m3
  • Konténeres inert hulladékszállítási- és kezelési díj: 5.222,- Ft/m3
  • Inert hulladék lerakójegy díj: 1.573,- Ft/m3 
(+ÁFA kulcs: 27%)
 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedély
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély módosítása
 
Egységes környezethasználati engedély
Egységes környezethasználati engedély módosítás/1
Egységes környezethasználati engedély módosítás/2
Egységes környezethasználati engedély módosítás/3
Egységes környezethasználati engedély módosítása/4
Egységes környezethasználati engedély módosítás/5
 
Nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és szállításra vonatkozó engedély
 
Hulladéklerakó IV. kazetta bővítésére vízjogi üzemeltetési engedély
 
 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítás
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
KÜJ, KTJ azonosító 
OKTF A/I. minősítési osztályba sorolás
OKTF A/1 minősítési osztályba sorolás meghosszabbítása
NHKV Megfelelőségi vélemény
NHKV Megfelelőségi vélemény visszavonása
 
 
3/2016.(II.17).sz. Ör. rendelet a közterületek tisztántartásáról, fenntartásáról és a települési hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről
8/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet a közterületek tisztántartásáról, fenntartásáról és a települési hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről szóló 3/2016.(II.17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
 
Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
2010. január 1. 
2011. január 1 - december 21.
2011. december 22 - december 31.
2012. január 1 - április 6. 
2012. április 7 - július 5. 
2012. július 6 - december 31.
2013. január 1-től nem hatályos
 
Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
2013. január 1.
2013. január 2 - április 3.
2013. április 4 - május 9.
2013. május 10 - június 30.
2013. július 1 - július 11.
2013. július 12 - augusztus 3.
2013. augusztus 4 - október 21. 
2013. október 22 - november 18.
2013. november 19 - december 30.
2013. december 31. 
2014. január 1 - február 14.
2014. február 15 - február 17.
2014. február 18 - március 14.
2014. március 15 - szeptember 29.
2014. szeptember 30 - október 6.
2014. október 7 - november 4.
2014. november 5 - december 14.
2014. december 15 - december 31. 
2015. január 1 - június 30.
2015. július 1 - december 3.
 
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 
 
 
A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
2013. január 1.
2013. január 2 - december 31.
2014. január 1 - szeptember 4. 
2014. szeptember 5 - december 31.
2015. január 1-től - Nem hatályos
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésének a feltételeiről szóló
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
2015. január 1 - június 30.
 
 
A hulladékgazdálkodási tevékenységek niylvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
2013. január 1.
2015. január 1 - június 30. 
2015. július 1 - december 31.
  
A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésekről szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet
2010. január 1- szeptember 4.
2013. szeptember 5-től - Nem hatályos
 
A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
2013. szeptember 5.
2013. szeptember 6 - december 31.
2014. január 1-december 31.
2015. január 1- június 30.
2015. július 1 - december 31.
2016.január 1-március 31.
2016. április 1-től
 
A hulladékjegyzékről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet
2010. január 1 - szeptember 4.
2013. szeptember 5-től - Nem hatályos
 
A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27) VM rendelet
 
A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet
2010. január 1 - szeptember 3.
2013. szeptember 4 - szeptember 29.
2014. szeptember 30-tól - Nem hatályos
 
Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet
2014. szeptember 30.
2014. október 1- 2016. március 31.
2016. április 1 - 2016.július 20.
2016.július 21-2016. december 6.
2016. december 7-től
 
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
2010. január 1 - december 31.
2011. január 1 - október 17.
2012. október 18 - december 31.
2014. január 1- szeptember 4.
2014. szeptember 5 - 2015. március 4.
2015. március 5- augusztus 14.
2015. augusztus 15-től - Nem hatályos
 
Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló 68/2016.(III.21.) Korm. rendelet
2016. április 1-től
 
Az állami hulladékkezelési közszolgáltatói közfeladat ellátására létrhozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016.(III.21.) Korm. rendelet
2016. április 1- június 30.
2016.július 1 - december 31.
2017. január 1-től
 
A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet
2010. január 1 - április 30.
2010. mjus 1 - december 31. 
2011. január 1 - 2013. július 19.
2013. július 20 - december 31.
2014. január 1 -től
2016. január 1 - december 31.
2017. január 1-től

A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27) VM rendelet
2013. szeptember 5 - 2015. december 31.
2016. január 1 -től
 
 A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló
23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet
2010. január 1- 2015. március 31.
2015. április 1-től
 
A hulladéklerakással , valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet
2010. janurá 1 - május 5.
2010. május 6 - május 31. 
2013. június 1 - december 31.
2014. január 1- 2015. március 31.
2015. április 1-től
 
A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet
2010. január 1 - március 30.
2011. március 31 - 2013. február 7.
2013. február 8 - 2015. április 28.
2015. április 29 - 2016. december 31.
2017. január 1-től
 
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrhozott szrvezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről szóló 12/2016.(V.24.) NFM. rendelet
2016. május 25 - május 31.
2016. június 1.
2016. június 2-től
 
A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016.(V.24.) NFM. rendelet
2016. május 25 - június 30.
2016. július 1-től
 
Felügyeleti szerv elérhetősége: 
Pest Megyei Kormányhivatal- Környezetvédelmi és Természetvédelmi osztály