Köztisztaság
Kommunális hulladékszállítás időpontjai a városban.
 
Százhalombatta város közigazgatási területén (28,06 km2) a SZÁKOM Nonprofit Kft-t látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat - Százhalombatta Város Önkormányzata megbízásából - ami 8.038 db háztartást érint. A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont háztartások száma: 8.038, melyből 630 üdülő és 3.040 családi ház. A  város területe öt gyűjtési körzetre van felosztva, melyek az alábbiak: Lakótelep, Dunafüred, Újtelep, Urbárium, Óváros. 
 
Köztisztasági részleg - Ügyfélfogadás :
Cím: 2440 Százhalombatta, Hága L. u. 2.
Hétfőtől-péntekig: 06.00-14.00 óráig
Telefon: +36/23/354-854     
Fax: +36/23/358-644
E-mail: szakom@szakom.hu
 
A vállalaton belül a Köztisztasági csoport foglalkozik településünk közterületeinek tisztántartásával, valamint a hulladék begyűjtésével. 
 
A részleg tevékenysége kiterjed:
  • Lakossági és ipari (nem veszélyes) hulladék elszállítására, kukás és konténeres formában.
  • Polgármesteri Hivatal megrendelésére nyári időszakban az úttest-, járdaseprést, locsolást, konténerkörnyék, buszvárók takarítását, lomtalanítást, télen pedig a város területén az úttest- és járda síkosság-mentesítését végezzük.
Százhalombatta város területén a hulladék szállítására az Önkormányzat a SZÁKOM Nonprofit Kft-t jelölte meg szolgáltatóként. A részleg megfelelő minőségű, és mennyiségű gépparkkal rendelkezik feladatainak ellátásához.
 
Lakossági kommunális hulladék szállítása:
 
A lakossági kommunális hulladékot szolgáltatási szerződés alapján szállítjuk el a lakosságtól. A szerződések határozatlan időre kerülnek megkötésre. A szerződés tartalmának (névváltozás, elszállított hulladék mennyiségének megváltoztatása) módosítása a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó napjáig történhet. Kérjük a lakosságot, hogy a hulladékot a szerződésben foglaltak szerint helyezzék ki, mivel szúrópróbaszerűen ellenőrizzük a kihelyezés rendjét és a mennyiséget.
 
Szállítási napok:
  •  lakótelep: hétfő, szerda, péntek
  • családi házas övezet:
- keddi,pénteki szállítást azon ügyfeleink részére tudjuk biztosítani, akik heti kétszeri szállításra kötnek vagy kötöttek szerződést!
Szemétszállítási díj: bruttó 2,534 Ft/liter/ürítés.
 
Lomtalanítás 
Veszélyes hulladék begyűjtés
 
A családi házas övezetben 2024. április 18 - 21. között lesz.
A veszélyes hulllaék gyűjtési időpontja: 2024.04.20-a 800-1400, VSZK parkolóban.
 
Az idei évben is "házhoz menő" lomtalanítást végzünk a lakótelepen.
 
Az adott lépcsőház lomtalanítási időpontjait az illetékes közös képviselő határozza meg, egyeztetve a SZÁKOM Nonprofit Kft-vel. A lomtalanítást megrendelő közös képviselő értesíti az adott társasházban a lakókat a lomtalantás időpontjáról és rendjéről. A terveknek megfelelően az egyeztetett időpontban a SZÁKOM Nonprofit Kft. konténereket helyez ki a lomhulladék számára, melyeket folyamatosan ürít a hulladék mennyiségének fügvényében. 
 
Érvényes nettó díjaink:
  • Családi ház, illetve társasház szemétszállítási díj:                   1.995,- Ft/m3
  • Közületi kommunális hulladékszállítás díj:                                3.106,- Ft/m3
(+ÁFA kulcs: 27%)
 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedély
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély módosítása
 
Egységes környezethasználati engedély
Egységes környezethasználati engedély módosítás/1
Egységes környezethasználati engedély módosítás/2
Egységes környezethasználati engedély módosítás/3
Egységes környezethasználati engedély módosítása/4
Egységes környezethasználati engedély módosítás/5
 
Nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és szállításra vonatkozó engedély
 
Hulladéklerakó IV. kazetta bővítésére vízjogi üzemeltetési engedély
 
Alvállalkozói szerződés- ÉTH Kft. Hulladékgyűjtés, szállítás
 
 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítás
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
KÜJ, KTJ azonosító 
OKTF A/I. minősítési osztályba sorolás
OKTF A/1 minősítési osztályba sorolás meghosszabbítása
NHKV Megfelelőségi vélemény
NHKV Megfelelőségi vélemény visszavonása
 
 
3/2016.(II.17).sz. Ör. rendelet a közterületek tisztántartásáról, fenntartásáról és a települési hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről
3/2016.(II.17.) sz. Ör. rendelete a közterületek tisztántartásáról, fenntartásáról és a települési hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről egységes szerkezetben (módosítás)
8/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet a közterületek tisztántartásáról, fenntartásáról és a települési hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről szóló 3/2016.(II.17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
23/2017.(XII.01.) Ör. rendelete a közterületek tisztántartásáról, fenntartásáról és a települési hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről szóló 3/2016.(II.17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
 
Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
2010. január 1. 
2011. január 1 - december 21.
2011. december 22 - december 31.
2012. január 1 - április 6. 
2012. április 7 - július 5. 
2012. július 6 - december 31.
2013. január 1-től nem hatályos
 
Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
2013. január 1.
2013. január 2 - április 3.
2013. április 4 - május 9.
2013. május 10 - június 30.
2013. július 1 - július 11.
2013. július 12 - augusztus 3.
2013. augusztus 4 - október 21. 
2013. október 22 - november 18.
2013. november 19 - december 30.
2013. december 31. 
2014. január 1 - február 14.
2014. február 15 - február 17.
2014. február 18 - március 14.
2014. március 15 - szeptember 29.
2014. szeptember 30 - október 6.
2014. október 7 - november 4.
2014. november 5 - december 14.
2014. december 15 - december 31. 
2015. január 1 - június 30.
2015. július 1 - december 3.
 
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 
 
 
A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
2013. január 1.
2013. január 2 - december 31.
2014. január 1 - szeptember 4. 
2014. szeptember 5 - december 31.
2015. január 1-től - Nem hatályos
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésének a feltételeiről szóló
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
2015. január 1 - június 30.
 
 
A hulladékgazdálkodási tevékenységek niylvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
2013. január 1.
2015. január 1 - június 30. 
2015. július 1 - december 31.
  
A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésekről szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet
2010. január 1- szeptember 4.
2013. szeptember 5-től - Nem hatályos
 
A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
2013. szeptember 5.
2013. szeptember 6 - december 31.
2014. január 1-december 31.
2015. január 1- június 30.
2015. július 1 - december 31.
2016.január 1-március 31.
2016. április 1-től
 
A hulladékjegyzékről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet
2010. január 1 - szeptember 4.
2013. szeptember 5-től - Nem hatályos
 
A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27) VM rendelet
 
A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet
2010. január 1 - szeptember 3.
2013. szeptember 4 - szeptember 29.
2014. szeptember 30-tól - Nem hatályos
 
Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet
2014. szeptember 30.
2014. október 1- 2016. március 31.
2016. április 1 - 2016.július 20.
2016.július 21-2016. december 6.
2016. december 7-től
 
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
2010. január 1 - december 31.
2011. január 1 - október 17.
2012. október 18 - december 31.
2014. január 1- szeptember 4.
2014. szeptember 5 - 2015. március 4.
2015. március 5- augusztus 14.
2015. augusztus 15-től - Nem hatályos
 
Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló 68/2016.(III.21.) Korm. rendelet
2016. április 1-től
 
Az állami hulladékkezelési közszolgáltatói közfeladat ellátására létrhozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016.(III.21.) Korm. rendelet
2016. április 1- június 30.
2016.július 1 - december 31.
2017. január 1-től
 
A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet
2010. január 1 - április 30.
2010. mjus 1 - december 31. 
2011. január 1 - 2013. július 19.
2013. július 20 - december 31.
2014. január 1 -től
2016. január 1 - december 31.
2017. január 1-től
 
A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27) VM rendelet
2013. szeptember 5 - 2015. december 31.
2016. január 1 -től
 
 A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló
23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet
2010. január 1- 2015. március 31.
2015. április 1-től
 
A hulladéklerakással , valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet
2010. janurá 1 - május 5.
2010. május 6 - május 31. 
2013. június 1 - december 31.
2014. január 1- 2015. március 31.
2015. április 1-től
 
A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet
2010. január 1 - március 30.
2011. március 31 - 2013. február 7.
2013. február 8 - 2015. április 28.
2015. április 29 - 2016. december 31.
2017. január 1-től
 
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrhozott szrvezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről szóló 12/2016.(V.24.) NFM. rendelet
2016. május 25 - május 31.
2016. június 1.
2016. június 2-től
 
A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016.(V.24.) NFM. rendelet
2016. május 25 - június 30.
2016. július 1-től
 
Felügyeleti szerv elérhetősége: 
Pest Megyei Kormányhivatal- Környezetvédelmi és Természetvédelmi osztály